Kruklanki

CICHA 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik

AGA

22 LIPCA 23

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
OSIEDLE SŁONECZNE 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.